Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคจุดรับภาพชัดจอตาเสื่อม สาเหตุหลักของอาการตามัวในผู้สูงอายุ

วันนี้มาทำความรู้จักกับโรคจุดรับภาพชัดจอตาเสื่อมที่พบบ่อยในผู้สูงอายุกันครับ เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุหลักของอาการตามัวที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ นอกจากต้อกระจกและต้อหินครับ ขอบคุณคุณหมอเบญญาภาสำหรับความรู้ที่น่าสนใจครับ