Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต้อกระจก และเลนส์แก้วตาเทียม

สำหรับผู้ที่จะผ่าตัดต้อกระจก ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแค่การรักษาโรคแล้วนะครับ แต่สามารถแก้ไขค่าสายตาไม่ว่าจะเป็นสั้น ยาว เอียง หรือสายตายืดตามอายุได้ด้วยเลนส์แก้วตาเทียมหลากหลายชนิด วันนี้คุณหมอภัทรพงศ์มีข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและการเลือกเลนส์แก้วตาเทียมมาฝากครับ